Русский 
English 
Svenska 
 St.Petersburg '18
 Archive


Tävlingens regler

Tävlingskategorierna

 • Piano som huvudinstrument
 • Piano som biinstrument
 • Stråkinstrument (violin, viola, cello, kontrabas)
 • Träblås solo (flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon)
 • Accordion
 • Pedalharpa
 • Ensemble
  — Klassisk duo, trio, kvartett, kvintett.
  — Pianoduo
  — Andra instrumentala och vokala ensembler av något slag (Beträffande typer av ensembler kontakta tävlingens organisationskommitté innan du fyller i ansökningsblanketten)
 • Ackompanjatör (endast för ackompanjatörer som ackompanjerar tävlingsdeltagare)

Åldersgrupper / Tidsramar

Åldern gäller den dagen tävlingen börjar.

Solo

 • Grupp A: upp till 9 år / upp till 7 min.
 • Grupp B: från 10 — 12 år / upp till 10 min.
 • Grupp C: 13 — 15 år / upp till 13 min.
 • Grupp D: 16 — 19 år / upp till 17 min.
 • Grupp E: 20 — 25 år / upp till 20 min.

Kategorin "Ackompanjatör" är utan åldersgräns.

Ensembler:

 • Grupp 1: up to 13 år / upp till 12 min.
 • Grupp 2: 14 — 18 år / upp till 16 min.
 • Grupp 3: 19 — 25 år / upp till 20 min.
 • Åldersgruppen för ensembler bestäms utifrån genomsnittliga åldern på medlemmarna. I ensembler med 3-14 medlemmar tillåts vuxen ackompanjatör (pianist), i ensemble med 15 eller fler medlemmar tillåts vuxen ackompanjatör och dirigent - dirigenten endast som ensembleledare, spelar ej. I övrigt är det förbjudet för lärare och yrkesverksamma musiker att delta i ensembler, vare sig i eller utanför tävlingen. I tveksamma fall ber vi er att kontakta tävlingsledningen.

  Tävlingens förlopp

  Tävlingen består av en omgång och innebär ett offentligt uppträdande.

  Jury består av ledande musiker och musikpedagoger från Sverige, Finland, Tyskland, Ryssland, Belgien, Lettland, Litauen, Estland och USA. Juryns beslut kan ej överklagas.

  Avslutningsceremonin ska äga rum den 2 juni.

  Repertoarkrav

  Valfritt program bestående av minst två och högst fyra musikstycken av olika stilar.

  Priser

  Utmärkelser till tävlingens deltagare består av diplom och priser av olika slag.

  Juryn har rätt att utfärda kontantpriser
  (3000 € i kontanter).

  2,000 $ som bidrag till studier vid Long Island Conservatory, New York, USA.

  Specialpris för bästa framförandet av ett stycke skrivet av en svensk tonsättare.

  Deltagaravgifter:

  Ansökan är giltig först när deltagaravgiften har betalats. Ansökan är bindande, avgiften återbetalas ej.

  Sista dag för deltagaravgifter: April 1

  ТУТ ТАБЛИЦА ИСПРАВЛЕННАЯ НЕ ИЗ ПОЧТЫ, А ИЗ ПАПКИ 2019 (исправленная 16 февраля на 2)

  Betalningsinformation: Bankgiro 5091-2104
  V.g. märk insättningen med deltagarens namn, åldersgrupp och tävlingskategori.

  Du som är medlem i RUM Stockholm kan få avgiften subventionerad med hälften om du mailar helena@rum.se och anger vilken förening du är medlem i. Du ska finnas i RUM:s medlemsregister.

  Om du behöver en ackompanjatör:

  För dig som behöver en ackompanjatör kan vi hjälpa till . Kontakta i så fall organisationskommitten senast 1 april via mail savshinsky@gmail.com. Kostnaden för åldersgrupperna A och B är 500 SEK, för åldersgrupperna C och D är 700 SEK och åldersgruppen E är 800 SEK. Då ingår en repetition och framträdanden vid tävlingen. Noterna sänds till samma adress före 1 april. Ackompanjatörer betalas kontant vid registreringen.

  Officiella ackompanjatörer är Dmitry Tyapkin, Asuka Nakamura och Julia Koydan.