Русский 
English 
Svenska 
 St.Petersburg '18
 Archive
 Tavlingens regler


Tävlingens regler

Tävlingskategorierna

 • Piano som huvudinstrument
 • Piano som biinstrument
 • Stråkinstrument (violin, viola, cello, kontrabas)
 • Träblås solo (flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon)
 • Pedalharpa
 • Gitarr
 • Ensemble
  — Klassisk duo, trio, kvartett, kvintett.
  — Pianoduo
  — Andra instrumentala och vokala ensembler av något slag (Beträffande typer av ensembler kontakta tävlingens organisationskommitté innan du fyller i ansökningsblanketten)
 • Ackompanjatör (endast för ackompanjatörer som ackompanjerar tävlingsdeltagare)

Åldersgrupper / Tidsramar

Åldern gäller den dagen tävlingen börjar.

Solo

 • Grupp A: upp till 9 år / upp till 7 min.
 • Grupp B: från 10 — 12 år / upp till 10 min.
 • Grupp C: 13 — 15 år / upp till 13 min.
 • Grupp D: 16 — 18 år / upp till 17 min.
 • Grupp E: 19 — 24 år / upp till 20 min.

Kategorin "Ackompanjatör" är utan åldersgräns.

Ensembler:

 • Grupp 1: up to 13 år / upp till 12 min.
 • Grupp 2: 14 — 18 år / upp till 16 min.
 • Grupp 3: 19 — 24 år / upp till 20 min.
 • Åldersgruppen för ensembler bestäms utifrån genomsnittliga åldern på medlemmarna. I ensembler med 3-14 medlemmar tillåts vuxen ackompanjatör (pianist), i ensemble med 15 eller fler medlemmar tillåts vuxen ackompanjatör och dirigent - dirigenten endast som ensembleledare, spelar ej. I övrigt är det förbjudet för lärare och yrkesverksamma musiker att delta i ensembler, vare sig i eller utanför tävlingen. I tveksamma fall ber vi er att kontakta tävlingsledningen.

  Tävlingens förlopp

  Tävlingen består av en omgång och innebär ett offentligt uppträdande. Juryn består av ledande musiker och musikpedagoger från Sverige, Finland, Tyskland, Ryssland, Belgien, Estland och USA. Juryns beslut kan ej överklagas.

  Repertoarkrav

  Valfritt program bestående av minst två och högst fyra musikstycken av olika stilar.

  Priser

  Utmärkelser till tävlingens deltagare består av diplom och priser av olika slag.

  Juryn har rätt att utfärda kontantpriser
  (3000 € i kontanter).

  2,000 $ som bidrag till studier vid Long Island Conservatory, New York, USA.

  Specialpris för bästa framförandet av ett stycke skrivet av en svensk tonsättare.

  Utvalda vinnare i Pianokategorierna får möjlighet att framträda på Stockholm Piano Festival 3-6 september 2015.

  Deltagaravgifter:

  Ansökan är giltig först när deltagaravgiften har betalats. Ansökan är bindande, avgiften återbetalas ej.

  Sista dag för deltagaravgifter: 1 april

  Kategori "Solo", Grupp ABC: 600 kr

  Kategori "Solo", Grupp DE: 700 kr

  Kategori ”Ensemble” 400 kr per deltagare

  Kategori ”Ackompanjatör” 400 kr

  Deltagaravgiften sätts in på plusgirokontot 1571988-3.
  V.g. märk insättningen med deltagarens namn, åldersgrupp och tävlingskategori.

  Officiella ackompanjatörer är Dmitry Tyapkin och Julia Koydan.