←Фарахноз Курбонмамадова

Любовь Кадетова→


Фортепиано – Композиция / Piano – composition D, №45


Сиран Тонг

Дата рождения: 9.10.2003
Китай, Шанхай
Шанхайская консерватория
Преподаватель: Хуан Лю


• Сиран Тонг. “Три царства плавания”
• Сиран Тонг. "Шуй Лун Инь"

Xiran Tong

Date of birth: 9.10.2003
China, Shanghai
Shanghai Conservatory of Music
Teacher: Huang Lyu


• Xiran Tong. “Three realms of floating”
• Xiran Tong. “Shui Long Yin”


Загрузить CV / CV download